Ważne ogłoszenie

 

Aktualności

 
Uczniów klas 1-8 ze szkół:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej w Porajowie
Szkoły Podstawowej w Działoszynie
zapraszamy do udziału w projekcie ,,Cyfrowo kompetentni”. 
 
W ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.
 
RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
-  Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów 
w grupie: 10 uczniów.
- Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie: 
8 uczniów.
- Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów 
w grupie: 8 uczniów.
Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa 
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
Od marca 2019 roku nauczyciele, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach projektu, biorą udział w szkoleniach:
Tworzenie WebQuestów i wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.
Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.
Eksperyment na lekcji fizyki i chemii z wykorzystaniem cyfrowych laboratoriów.
 
Rozstrzygnięte zostały przetargi na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, które wykorzystywane będą w projekcie. Do szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostaną między innymi:
laptopy
cyfrowe laboratoria naukowe
biologiczne mikroskopy cyfrowe
wizualizery cyfrowe z Wi-Fi
monitory interaktywne
drukarki 3D
edukacyjne klocki Lego do nauki programowania
nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych i fizycznych. 
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
          22 marca 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze rozegrany został XV półfinał rejonowego konkursu ,,Uczę się bezpiecznie żyć”, zorganizowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Konwent Euroregionu Nysa we współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem, a współorganizatorem instytucjonalnym jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 
           Celem konkursu jest popularyzacja tematyki pierwszej pomocy i edukacji  dla bezpieczeństwa, poprawa bezpieczeństwa poprzez upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz przez doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i właściwego zachowania wobec zagrożeń. W konkursie wzięło niemal 300 uczestników.
       Gminę Bogatynia reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, którzy odnieśli już kolejne wspaniałe sukcesy, zdobywając miejsca na podium i tym samym zakwalifikowali się do finału konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się 17 maja 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. 
           Laureaci konkursu z SP w Działoszynie w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III SP – drużyna w składzie: Michalina Stawiarska, Maja Szcześniak, Błażej Wójcik – III miejsce;
Klasy IV-VI SP – drużyna w składzie: Amelia Sobala, Aleksandra Materak, Klaudia Tymczyna – II miejsce.
Uczniowie otrzymali medale, dyplomy, nagrody oraz puchary.
        Uczniów do konkursu corocznie przygotowuje Pani Agnieszka Olech, pedagog szkolny. Podczas wyjazdu opiekę nad dziećmi sprawowała również Pani Edyta Gleizner, która jak zwykle dobrą energią dopingowała zawodników. Konkurencje były rozmaite i bardzo trudne. Drużyny  przechodziły kolejno przez sześć stacji, gdzie musiały wykazać się obszerną wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat pierwszej pomocy, bezpieczeństwa z prądem, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ekologii, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa dnia codziennego oraz turystyki i rekreacji. Uczniów na stacjach oceniali wykwalifikowani specjaliści różnych służb. 
        Dla uczestników, którzy czekali na swoją kolej, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji - od pokazów artystycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze po pokazy tresury psów z Karkonoskiego Klubu Owczarka Niemieckiego.
         Ogromne gratulacje dla naszych uczniów. Trzymamy kciuki za dobre miejsca w finale konkursu. Powodzenia we Wrocławiu!
Opracowała:
Agnieszka Olech
 alt alt alt
     Tradycją Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie są obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, które mają miejsce 21 lutego. Tego dnia w naszej szkole odbywał się Konkurs Polonistyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej  i III gimnazjum. Uczestnicy  polonistycznych potyczek musieli wykazać się rozległą wiedzą z ortografii, składni, fleksji i frazeologii języka polskiego.
Laureaci konkursu:
1. miejsce- Milena Winiecka z klasy III gimnazjum
2. miejsce- Gabriela Olejarz z klasy VIII szkoły podstawowej
3.miejce- Katarzyna Ludwik z klasy III gimnazjum
             organizatorka konkursu
Agnieszka Mitka