Ważne ogłoszenie

 

KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2021/2022
SP  w  DZIAŁOSZYNIE
 
01.09.2021 r.             –    Rozpoczęcie roku szkolnego   2021/2022
23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.            – Zimowa przerwa świąteczna 
31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.            – Ferie zimowe
26.01.2022 r.                                      – Klasyfikacja śródroczna
14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.             – Wiosenna przerwa świąteczna
24.05.2022 r. – 26.05.2022 r.             – Egzamin ósmoklasisty
14.06.2022 r. Klasyfikacja końcoworoczna
24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 
 
        
 
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.
25 maja 2022 r.
26 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.